-
Gökhan Numanoğlu baskı tasarımı (kitap ve dergi sayfa düzeni, tipografi, afiş, illüstrasyon) dalında ihtisas sahibi, Türk kökenli bir tasarımcıdır. Tasarımlarında yalın ve kolay anlaşılır piktografik parçalar; deneysellik ihtiva eden tipografik uygulamlar ile nüktedan illüstratif öğelere sıklıkla yer vermektedir. Osmanlı Tasvir Sanatı ve özellikle 19. yüzyıl Osmanlı Tipografisine hayli ilgi beslemektedir.
2004-2005 ile 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü ve 2012 yılının Şubat ve Ağustos ayları arasında Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Bölümü'nde görev yapmıştır. 2012 yılından bu yana Lübnan Amerikan Üniversitesi, Tasarım ve Sanat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. 
-
Gökhan Numanoğlu was born in Ankara, Turkey. He has received his B.F.A in Graphic Design from Bilkent University, in 2004. He has received his M.F.A from University of Chicago and his M.A. from The Basel School of Design in Graphic Design, in 2009.
His areas of interest cover cultural print projects with emphasis in illustration, typography, and iconography; furnished mostly with nonverbal visual narration and symbology. He currently teaches as an assistant professor at the Department of Design at the Lebanese American University in Beirut. He is a member of GMK, Turkish Society of Graphic Designers.


Back to Top